W sobotę 14 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku odbyła się Konferencja Naukowa pn. „Zooterapia jako element rehabilitacji osób niepełnosprawnych” pod honorowym patronatem Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego i Fundacji Drużyny Mieszka.

Oficjalnego otwarcia dokonali: Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Janusz Garbacz,Prezes Fundacji „Drużyna Mieszka” dr. ks. Jacek Brakowski.

Konferencja naukowa miała na celu pokazanie wykorzystania wsparcia zwierząt w terapii osób niepełnosprawnych. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem - wzięło w nim udział około 150 osób. Konferencja skierowana była m.in. do nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami w różnym stopniu niepełnosprawności.

Terapia ze zwierzętami staje się popularną formą usprawniania psychoruchowego oraz elementem uzupełniania tradycyjnych metod rehabilitacji. Szeroką wiedzę w tym zakresie zaprezentowali wspaniali prelegenci: Agnieszka Andrearczyk – Woźniakowska, Beata Nowicka – Jagodzińska, Anna Gorzewska – Bronk, Grzegorz Miron, Michał Nochowicz, Katarzyna Strehl, Monika Okoniewska oraz pozostali zaproszeni i uczestnicy.
W trakcie konferencji umożliwiono bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Z pewnością przyczynił się on do wymiany poglądów i doświadczeń oraz zwrócenia uwagi na nowe możliwości diagnostyczno-terapeutyczne. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Tematy wiodące na spotkaniu to przede wszystkim:

  • „Aspekty zooterapii w odniesieniu do behawioru gatunku zwierzęcia uczestniczącego w terapii na przykładzie delfinoterapii”
  • „Pozyskanie i szkolenie psa terapeutycznego”
  • „Dogoterapia /Kynoterapia w przedszkolu i w szkole”
  • „Pies w rehabilitacji osób psychicznie chorych”
  • „Pies w logopedii i zabawie”
  • „Alpaki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”
  • „Osiołki w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”
  • „Felinoterapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych”

W niecodziennym wydarzeniu udział wzięli m.in.: Anna Rąbel -Dyrektor Oddziału Zachodniopomorskiego Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, Posłowie na Sejm RP - Paweł Suski i Stefan Romecki, Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider, Komisarz Rządowy Ostrowic Agnieszka Wróblewska,Radny Powiatowy Cyryl Turczyk, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu drawskiego, dyrektorzy i pedagodzy Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, pedagodzy i terapeuci szkół specjalnych, prezesi i członkowie stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Jolanta Banaszek, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Izabela Krężołek. Wszystkim za uczestnictwo serdecznie dziękujemy!

Patronat medialny nad konferencją objął Magazyn Drawski oraz Głos Koszaliński.

INFO: [Powiat Drawski]