W ostatnim czasie informowaliśmy mieszkańców Drawska Pomorskiego oraz GMINY o pracach związanych z remontem i renowacją uszkodzonych podzespołów placów zabaw tak aby korzystające z nich dzieci były bezpieczne za co odpowiedzialnością podjął się Zakład Usług Komunalnych w Drawsku Pomorskim.

Ale docierają do nas informacje że ZUK nie próżnuje i ma pełne ręce pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki.

Tym razem związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi a zbliżającą się zimą zabrano się za naprawę uszkodzonych chodników, dróg oraz niedrożne kratki spływowe.

„… Sukcesywnie zaczynamy naprawę wszelkich zniszczeń o czym będziemy na bieżąco informować.

Do tej pory usunęliśmy:

- zapadniętą studzienkę w ciągu komunikacyjnym na Osiedlu "Mickiewicza",

- zapadniętą studzienkę na Osiedlu "Złocieniecka",

- przebudowaliśmy końcówkę pasa drogowego na ulicy Spokojnej wraz z ponownym usytuowaniem studzienki deszczowej,

- Wymieniliśmy zniszczone płyty „ Jumbo” w nawierzchni drogi na ulicy S. Okrzei,

- uzupełniliśmy ziemię w klombach oraz naprawiliśmy uszkodzoną nawierzchnię chodnika przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i ulicy Spokojnej,

- naprawiliśmy nawierzchnię chodnika przy ulicy Jarzębinowej,

- usunęliśmy zapadnięte miejsca w chodniku przy ulicy Kaliskiej… „

Zakład Usług Komunalnych przy okazji serdecznie przeprasza za wynikłe z tego tytułu utrudnienia.

Tekst: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI] Zdjęcia: ZUK [profil FB]