Tradycją już się stały cotygodniowe spotkania drawskich policjantów z żołnierzami pełniącymi służbę na terenie naszego poligonu.

Tym razem wojskowi reprezentujący Żandarmerię Wojskową, dowództwo Centrum Szkolenia Poligonowego przyjechali na spotkanie do Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Szczególnymi gośćmi byli również wojskowi armii amerykańskiej oraz kanadyjskiej.

Spotkanie poprowadził mł. insp. Jarosław Smolarek - Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim.

Po omówieniu bieżących spraw oraz tych planowanych na najbliższe dni i tygodnie mundurowi mogli wymienić się spostrzeżeniami na temat dotychczasowej współpracy.

Gościom zza granicy, którzy w czasie wolnym chętnie odwiedzają Drawsko Pom. oraz zwiedzają okolice przypomniano również o różnicach, jakie istnieją między ich prawodawstwem a przepisami w naszym kraju, aby w ten sposób mogli uniknąć niepotrzebnych, stresujących sytuacji i kulturowych nieporozumień.

Spotkanie w drawskiej komendzie zakończyło się projekcją filmu „24 godziny Policja”, dokumentującym codzienną służbę naszych drawskich policjantów.

Info [KPP Drawsko Pom.]