W dniu 29 września 2016r. podczas sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu oświadczenia RM w Złocieńcu w sprawie ustanowienia św. Andrzeja Boboli Patronem Miasta Złocieńca oraz ustanowienia Święta Patrona Miasta Złocieńca upoważniając Burmistrza Złocieńca oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Złocieńcu do wystąpienia do Kurii Biskupiej w Koszalinie Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Edwarda Dajczaka z wnioskiem o ustanowienie św. Andrzeja Boboli Patronem Miasta Złocieńca.

W czasie sesji proboszczowie ks. Krzysztof Mazur wraz z ks. Wiesławem Hnatejko przedstawili uzasadnienie wniosku, po czym wyświetlono wybrane fragmenty filmu „Niezłomny Patron Polski. Święty Andrzej Bobola.”

Z prośbą o podjęcie działań zmierzających do obrania Św. Andrzeja Boboli Patronem Miasta Złocieńca wystąpili w dniu 15 sierpnia 2016r.proboszczowie złocienieckich parafii:

ks. Wiesław Hnatejko CR - proboszcz parafii pw. Najswiętszej Maryi Panny w Złocieńcu,

ks. Krzysztof Mazur proboszcz parafii pw. Św. Jadwigi Królowej,

ks. Przemysław Tur – proboszcz parafi wojskowej pw. Św. Augustyna.

Tekst i zdjęcia: Sebastian Kuropatnicki INFO [zlocieniec.pl]