Starosta drawski, Stanisław Cybula zaprasza chętnych do zgłaszania się do pracy w Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim.

Zgłoszenia na piśmie należy składać do 5 września 2019r. w Kancelarii Starosty w Drawsku Pomorskim (pokój nr 115), do godziny 14-stej.

Adres: Plac Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim” lub przesłać za pośrednictwem poczty - decyduje data wpływu do Starostwa.

Więcej informacji na stronie: http://bip.powiatdrawski.pl/unzip/powiatdrawski_9338/26_08_2019_08_14_27_akt.pdf

INFO: [Powiat Drawski] Tekst: Katarzyna Getka