W dniu 20 grudnia podczas LVI Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu Pani Jadwiga Adrianowska odznaczona została odznaką honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę wręczył Pan Eugeniusz Kozłowski - Wiceprezes Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Koszalinie.

Słowa uznania oraz kwiaty za dotychczasową działalność artystyczną - tworzenie, upowszechnianie oraz promowanie kultury, która jest naszym narodowym dziedzictwem wręczyli Pan Krzysztof Zacharzewski – Burmistrz Złocieńca, Pan Mirosław Kacianowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz Elżbieta Frankowska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Po życzeniach przyszedł czas na podsumowanie działalności i wspaniałej osobowości Pani Jadwigi, którego dokonała Pani Jolanta Smulska Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury. Niespodzianką dla wszystkich był występ złocienieckiego chóru Profvoices pod przewodnictwem Pani Doroty Gadziny.

Tekst i zdjęcia: Sebastian Kuropatnicki

ZOBACZ CAŁĄ FOTO GALERIĘ TUTAJ