W dniu dzisiejszym tj. 22 marca Zarząd Powiatu Drawskiego na posiedzeniu wyjazdowym dokonał wizji lokalnej budynku w Czaplinku przy ul. Wałeckiej 57, użytkowanym m.in. przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Przedszkole Specjalne.
Członkowie Zarządu zapoznali się z planami inwestycyjnymi dla tego obiektu – adaptacją pomieszczeń pod potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej, które będą tworzone jesienią bieżącego roku. Zarząd Powiatu odwiedził również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu, gdzie w obecności Dyrektora jednostki omówiono prace remontowe, jakie zostały wykonane w szkole. Członkowie Zarządu zostali zapoznani z planami dalszych prac inwestycyjnych, które będą wykonane w celu poprawy stanu infrastruktury oraz wyglądu wewnętrznego obiektu.
Ponadto Zarząd rozpatrywał wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej powyżej 30 000 euro oraz wniosek o zatwierdzenie wyników przeprowadzonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
Podjęto również uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla 7 obrębów ewidencyjnych: Poźrzadło Wielkie, Borowo, Głębokie, Jaworze, Prostynia, Suchowo, Cybowo - położonych w gminie Kalisz Pomorski” oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

INFO [Powiat Drawski]