Czternaście lat temu 11 września świat wstrzymał oddech, z ogromnym niepokojem i bólem oglądano relacje z Nowego Jorku.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim jest jedyną szkołą w Polsce, która upamiętniła tamte wydarzenia, przyjmując  w 2002r  imię Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001Roku. Tego dnia, zgodnie z ponad dziesięcioletnią  tradycją, uczniowie pierwszych klas ślubują wierność takim wartościom, jak: uczciwość,  życzliwość, wolność i odpowiedzialność .
Tym razem  święto szkoły było wyjątkowe, ponieważ połączono je z wyjazdową sesją Rady Powiatu Drawskiego,  otwarciem Izby Pamięci oraz pięcioleciem działania szkolnego teatru „Klepsydra”.
Do grona licealistów dołączyła liczna grupa 131 młodych ludzi, którzy wybrali tę szkołę jako miejsce swojej dalszej nauki. Powstało pięć klas pierwszych. Jest to najlepszy wynik rekrutacyjny w powiecie.
- Chciałem uhonorować  szkołę i młodzież  i wręczyć jej zgodnie z tradycją tarcze. Dlatego zaproponowałem, by zaplanowaną wcześniej sesję Rady Powiatu Drawskiego odbyć w jej murach - wyjaśniał  swoją decyzję Starosta Powiatu Drawskiego pan Stanisław Kuczyński.
11 września 2015r w kaliskim Liceum pojawili się wyjątkowi goście: Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego  pan Stanisław Mikołajczyk, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Drawskiego pan Marek Banaszek, Starosta Powiatu Drawskiego pan Stanisław Kuczyński, Wicestarosta pan Jacek Kozłowski, Członek Zarządu Powiatu Drawskiego - pan Janusz Garbacz oraz radni powiatowi. Zaproszenie przyjęli również Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko – pan pułkownik Marek Gmurski, Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie -  pan major Szymon Zadrożny oraz przedstawiciele współpracujących ze szkołą instytucji gminnych i powiatowych.
Uroczystość rozpoczęła się od obrad Rady Powiatu Drawskiego, które zorganizowano  w  szkolnej auli. Uczestniczyli w niej radni, dyrektorzy szkół, dziennikarze ze szkolnej gazety „Kontrast” i wszyscy zainteresowani. Dyrektor  ZSP w Kaliszu Pomorskim pan Maciej Rydzewski przywitał zaproszonych gości, podkreślając, że szkoła ma prawie 70 – letnią tradycję, a w tym  budynku dzieci i młodzież uczą się nieprzerwanie już od 104 lat.
Po zamknięciu obrad sesji kpt. Jakub Węcławowicz  z Żandarmerii Wojskowej przedstawił wykład pt. „Terroryzm – geneza i współczesne zagrożenia”. Ciekawość publiczności wzbudziło wspomnienie jednego z żołnierzy armii amerykańskiej  pana Marka Korte, związane z wydarzeniami  z 11 września 2001 r. Oprawę artystyczną wydarzenia  stanowiły piosenki w wykonaniu uczennic z grupy teatralnej – „Klepsydra”.
Najważniejsza część uroczystości związana z ślubowaniem klas pierwszych odbyła się  na szkolnym dziedzińcu.  Rozpoczął ją pan Dyrektor Maciej Rydzewski, przypominając tradycję imienia szkoły.
– W ZSP im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku nie ma miejsca na przemoc, ksenofobię i fanatyzm, których ofiarami są najczęściej niewinni ludzie - podkreślił w swoim wystąpieniu. Podziękował również przedstawicielom organu prowadzącego, władzom samorządowym, instytucjom współpracującym ze szkołą, jej przyjaciołom, rodzicom, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom. Starosta Powiatu Drawskiego pan Stanisław Kuczyński zwrócił uwagę na wartość ogólnoludzkiej solidarności i pokoju.
Z symbolicznym powitaniem uczniów w murach szkoły łączy się przyjęcie przez nich tarczy. Zaproszeni goście zgodnie z tradycją  przypinali tarcze oraz naszywki wybranym klasom. Starosta  Drawski –pan Stanisław Kuczyński  i wychowawca pani Agnieszka Kubat, w zastępstwie pani Magdalena Jarząbek klasie dwujęzycznej. Przewodniczący Rady Powiatu – pan Stanisław Mikołajczyk i wychowawca pani Aleksandra Radecka klasie dziennikarsko-artystycznej. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – pan Marek Banaszek i pani Marta Kaczmarek klasie medyczno-politechnicznej. Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie- pan pułkownik Marek Gmurski i pan Andrzeja Kowalewski klasie wojskowej. Komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Olesznie - pan major Szymon Zadrożny,  Kierownik Ruchu Drogowego pan Grzegorz Surma i wychowawca  Krzysztof Wójciak klasie policyjnej. Przedstawiciele wojsk amerykańskich razem z wychowawcą panią Joanną Boniecką wręczyli klasie  dwujęzycznej zdobyte przez nich certyfikaty z języka angielskiego na poziomie B1 i B2.
-  Czuję dumę, że należę do tych wybranych, którzy zostali uczniami tej szkoły. Będę wierna temu, co ślubowałam. Teraz  jestem częścią  społeczności -  mówiła po ślubowaniu Julita Handel, uczennica klasy dziennikarsko- artystycznej.
Należy wspomnieć, że szkoła z okazji swojego święta otrzymała niezwykły prezent. Pan Wiesław Piotrowski, długoletni przyjaciel Liceum w Kaliszu Pomorskim przekazał na ręce Dyrektora pana Macieja Rydzewskiego odnaleziony sztandar „Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych” z 1992r., ufundowany przez mieszkańców miasta, m.in. panią Helenę Kurylczyk – Pulwin.
Znalazł on godne miejsce w Izbie Pamięci, której otwarcia  tego samego dnia dokonali: Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego pan Stanisław Mikołajczyk i Starosta Drawski pan Stanisław Kuczyński. W ramach projektu „Historia naszego miejsca”, wspieranego finansowo przez Urząd Miasta Kalisz Pomorski i Starostwo Drawskie, postanowiono udostępnić wystawę i pracownię historyczną szerszemu gronu odbiorców, dlatego przekształcono ją w Izbę Pamięci.
Kolejnym punktem programu były mniej formalne spotkania młodzieży z klasy dwujęzycznej, prowadzonej przez panią Joannę Boniecką, z przedstawicielami wojsk amerykańskich i byłym Dyrektorem Liceum panią Anną Arcimowicz, która przypomniała kulisy nadania imienia szkole.
- Wiele się dowiedziałam, za co jestem  ogromnie wdzięczna. Myślę, że  teraz będę jeszcze bardziej szanować imię naszego Liceum i z dumą przekazywać jego historię dalej-  komentowała Oliwia Kucharska. Uczniowie docenili także możliwość konwersacji w języku angielskim.
Następnie w auli szkoły odbyła się uroczystość obchodów 5 – lecia grupy teatralnej „Klepsydra”, prowadzonej przez panią Joannę Mączkowską. Pracę w zespole wspominali byli i obecni jej członkowie. Dyrektor ZSP w Kaliszu Pomorskim oraz zaproszeni goście podziękowali prowadzącej i młodzieży za 5 lat wspaniałych przedstawień  i teatralnych wzruszeń.

Tskst i foto Aleksandra Radecka INFO [kaliszpom.pl]

REKLAMA: