15 grudnia 2016 r. w bursie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Drawsku Pomorskim przedstawiciele wszystkich organizacji kombatanckich działających na terenie Powiatu Drawskiego wzięli udział w dorocznym spotkaniu opłatkowym.

Wszystkich gości powitali Starosta Drawski Stanisław Kuczyński oraz Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak, którzy zapewnili kombatantów, że nadal mogą liczyć na ich wsparcie, przede wszystkim ze względu na szacunek, jaki należy się weteranom walk o wolność Ojczyzny. Gospodarze życzyli obecnym wszelkiej pomyślności, spokoju i radości w nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

W spotkaniu udział wzięli również: Wicestarosta Drawski Jacek Kozłowski oraz Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz.

Prezes Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej w Drawsku Pomorskim Józef Dejer, odznaczył Jerzego Stankowskiego medalem z okazji 95 –lecia powstania Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej.

Następnie Ks. Jan Mariak odmówił wraz z zebranymi modlitwę.

Uczestnicy spotkania składali sobie wzajemnie życzenia i po uroczystym łamaniu opłatka spożywano tradycyjne potrawy wigilijne. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Wszyscy goście otrzymali świąteczne upominki.

Pomocy przy obsłudze gości udzielili uczniowie Technikum Hotelarstwa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.

INFO [Powiat Drawski]