W dniu 22 grudnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia nagród i wyróżnień dla funkcjonariuszy połączona z corocznym spotkaniem opłatkowym.
W uroczystościach udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim oraz:

 • st. bryg. Jacek Staśkiewicz – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • ks. bryg. Ryszard Szczygieł – Zachodniopomorski Kapelan Strażaków
 • ks. Radosław Występski – wikariusz Parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim
 • Stanisław Kuczyński – Starosta Drawski
 • Janusz Garbacz – etatowy członek Zarządu Powiatu Drawskiego
 • dh Adam Czernikiewicz – Wice Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP
 • Przedstawiciele Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Drawsku Pomorskim,
 • asp. sztab. w st. spocz. Ireneusz Adamczyk – dowódca zmiany biorącej udział w ewakuacji obozu harcerskiego w Suszku w powiecie chojnickim.

Pierwsza część uroczystości poświęcona została ślubowaniu nowych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Drawsku Pomorskim str. Artura Goźlińskiego i str. Tomasza Walkiewicza, którzy na początku swej strażackiej drogi w obecności zaproszonych gości i funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim składali ślubowanie, wypowiadając znamienne słowa roty ślubowania „…być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego …”.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień dla funkcjonariuszy KP PSP Drawsko Pomorskie, którego dokonał Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie st. bryg. Jacek Staśkiewicz.
Pierwszym nagrodzonym strażakiem był mł. asp. Paweł Dworkiewicz, który decyzją personalną z dnia 4 grudnia 2017 roku otrzymał nagrodę pieniężną Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego.
Następnie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz decyzjami personalnymi z dnia 12 grudnia 2017 r., uwzględniając zaangażowanie w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy w miejscowości Suszek w powiecie chojnickim przyznał nagrody pieniężne dla niżej wymienionych strażaków:

 • st. ogn. Krzysztof Rzęsa
 • ogn. Robert Rogiński
 • mł. ogn. Krzysztof Mickun
 • mł. ogn. Łukasz Pąsiek
 • sekc. Jakub Bany
 • st. str. Artur Samal

Docenieni zostali również funkcjonariusze, którzy brali udział w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy w miejscowości Rytel w powiecie chojnickim. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz uroczyście wręczył decyzje personalne następującym strażakom:

 • st. ogn. Rafał Bołtacz
 • ogn. Grzegorz Małocha
 • st. sekc. Radosław Papis

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz uwzględniając zaangażowanie i wzorowe wykonywanie zadań służbowych przyznał również nagrody pieniężne dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Pawła Dymeckiego oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP kpt. Andrzeja Podolaka.

Dodatkowo Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, uwzględniając realizację zadań służbowych na wysokim poziomie merytorycznym i z dużym zaangażowaniem wręczył decyzję personalną dla kpt. Andrzeja Podolaka na mocy, której funkcjonariuszowi zwiększony został dodatek służbowy.

Kolejnym punktem zbiórki było wręczenie aktu mianowania na pierwsze stanowisko dowódcze dla mł. asp. Mateusza Wesołowskiego. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki wręczając akt mianowania zaznaczył, iż świeżo mianowany dowódca zastępu na prawo, a nawet obowiązek brać przykład ze swoich starszych kolegów, którzy w minionym roku wielokrotnie wykazywali się profesjonalizmem, odwagą i umiejętnością radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach.

Ostatnim etapem uroczystości było tradycyjne spotkanie opłatkowe, które rozpoczął Zachodniopomorski Kapelan Strażaków ks. bryg. Ryszard Szczygieł wraz z wikariuszem Parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim ks. Radosławem Występskim. W trakcie modlitwy kapłani pobłogosławili strażaków i ich rodziny.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP kpt. Andrzej Podolak odczytali fragment Pisma Świętego.

Zebrani łamiąc się opłatkiem i składając sobie życzenia często wspominali tragiczną w skutkach nawałnicę w powiecie chojnickim, przy której działania ratownicze prowadzili funkcjonariusze z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.
Po przełamaniu się opłatkiem i złożeniu życzeń wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole smakując tradycyjnych potraw i snując wspomnienia o tych, którzy opuścili nasze szeregi.

Tekst: kpt. Andrzej Podolak Foto: KP PSP Drawsko Pomorskie