Wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejny rok bogaty w inwestycje. Uchwalony dziś budżet gminy, zakłada wiele nowych zadań, ale też kontynuację tych, które są już w trakcie realizacji.

Na zadania inwestycyjne w przyszłym roku przeznaczono łącznie ponad 13,5 mln złotych. Środki te zostaną przede wszystkim wykorzystane na realizację kolejnych inwestycji związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, budową i remontem dróg, poprawę infrastruktury turystycznej, ochronę środowiska oraz rozbudowę i remonty budynków użyteczności publicznej – wylicza Krzysztof Czerwiński Burmistrz Drawska Pomorskiego. Na część zadań gmina pozyskała już wsparcie ze środków zewnętrznych i podejmie starania o pozyskanie kolejnych dotacji  - dodaje

Wśród najważniejszych zaplanowanych zadań inwestycyjnych, które znalazły się w budżecie Gminy Drawsko Pomorskie na rok 2021 są:

 1. Przebudowa ulicy Mazurskiej w Drawsku Pomorskim
 2. Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ulicy Spokojnej, ulicy Ogrodowej i ulicy Polnej
 3. Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska – V etap
 4. Budowa ul. Sadowej – projekt
 5. Budowa drogi w Wolicznie – projekt
 6. Projekt drogowy i oświetlenie ul. Sobieskiego  -odnoga
 7. Budowa ul. Słowiańskiej – projekt
 8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej
 9. Przebudowa Parku Chopina – projekt
 10. Budowa oświetlenia drogowego w ulicy Mazurskiej
 11. Budowa wodociągu Rydzewo kolonia
 12. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przytoniu - projekt
 13. Przebudowa drogi powiatowej  nr 198/Z na odcinku 0+560 (przejazd kolejowy w m. Drawsko Pomo) - 4+780 (m. Gudowo) wraz z budową ścieżki rowerowej
 14. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich – etap V
 15. Budowa nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku – I etap
 16. Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu „Remont nabrzeża ul. Piłsudskiego”
 17. Budowa alejki na cmentarzu w miejscowości Łabędzie - I etap
 18. Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego
 19. Rozbudowa sieci logicznej w budynku Urzędu Miejskiego
 20. Montaż nowej syreny alarmowania ludności na terenie miasta Drawsko Pomorskie
 21. Rozbudowa monitoringu wizyjnego
 22. Odwodnienie Szkoły Podstawowej w Ostrowicach
 23. Modernizacja dwóch sal i korytarza w Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim
 24. Modernizacja klatki schodowej pawilonu A W Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim
 25. Modernizacja korytarza na parterze w Szkole Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim
 26. Wykonanie projektu budowlanego na dobudowę klatki schodowej w budynku przedszkola przy ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim
 27. Modernizacja dwóch sal wraz z węzłami sanitarnymi w przedszkolu przy ulicy Obrońców Westerplatte w Drawsku Pomorskim
 28. Modernizacja sali, łazienki i korytarza w przedszkolu przy ulicy Chrobrego
 29. Doposażenie placu zabaw w przedszkolu przy ulicy Chrobrego
 30. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej – dokumentacja
 31. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie – Mielenko Drawskie - Oleszno
 32. Oświetlenie deptaka wzdłuż rzeki Drawy – projekt
 33. Budowa oświetlenia solarnego
 34. Doświetlenie przejść dla pieszych
 35. Oświetlenie części ulicy Orlickiej, ulicy Jeleniogórskiej i ulicy Zakopiańskiej - projekt
 36. Oświetlenie chodnika pomiędzy ulicą Złocieniecką a ulicą Kaliską - projekt
 37. Budowa placu zabaw w Mielenku Drawskim
 38. Budowa placu zabaw w Jankowie
 39. Doposażenie placu zabaw w Linownie
 40. Zakup altany wraz z elementami dekoracyjnymi i oświetleniem w Gudowie
 41. Budowa siłowni plenerowej w Olesznie
 42. Budowa siłowni plenerowej w Zagoździe
 43. Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w miejscowości Jelenino – etap II
 44. Budowa chodnika w miejscowości Dołgie

W budżecie inwestycyjnym na nowy rok zarezerwowano też środki na wydatki bieżące i zadania remontowe.