W siedzibie Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy-Ośrodka Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Drawsku Pomorskim w dniu 6 grudnia 2019 r. nastąpiło uroczyste przekazanie 9-osobowego samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością wyposażonego w nowoczesną windę umożliwiającą przewóz osób na wózkach inwalidzkich.

PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim wraz z filią w Złocieńcu obejmuje 55 osób z niepełnosprawnościami o różnym stopniu.

Głównym celem działań podejmowanych w ośrodku jest zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników oraz szeroko rozumiana integracja społeczna. Zakup pojazdu na cele ośrodka był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 80 tys. złotych.

Środki na realizację tego zadania powiat drawski otrzymał w ramach” Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze likwidacji barier transportowych.

Cieszę się, że doszło do zrealizowania tego projektu. Widząc ogromne potrzeby osób dotkniętych niepełnosprawnością zawsze będziemy wspierać takie działania – podkreślił na spotkaniu Starosta Drawski Stanisław Cybula.W wydarzeniu tym wzięli udział przedstawiciele powiatu drawskiego - Starosta Drawski tanisław Cybula, Wicestarosta Drawski Mariusz Nagórski, Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Ptak, Sekretarz Powiatu Katarzyna Getka, Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Jolanta Banaszek, główny specjalista ds. Zamówień Publicznych Pani Agnieszka Gągalska oraz Kierownik PDDS-OR-K Joanna Orzepowska.

Swoją obecnością zaszczyciła Nas Pani Eliza Rychlicka-Kolera z Oddziału Zachodniopomorskiego PFRON w Szczecinie.

Jestem niezmiernie szczęśliwa, że władze powiatu drawskiego troszczą się o osoby z niepełnosprawnością i zauważono potrzebę zakupu nowego samochodu przystosowanego do potrzeb Naszych podopiecznych. Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON Nasze marzenie w dniu dzisiejszym się ziściło. Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania samochodu na cele Naszego Ośrodka – mówiła podczas przekazania samochodu Joanna Orzepowska – Kierownik PDDS-OR-K w Drawsku Pomorskim.