30 sierpnia w sali narad Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla pięciu nauczycieli drawskich szkół podstawowych.

Wcześniej tj. 19 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim przeprowadzone zostały postępowania egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, które zakończyły się pozytywnymi wynikami.

Wręczenie aktów zostało poprzedzone złożeniem ślubowania przez nauczycieli w obecności Burmistrza Drawska Pomorskiego Krzysztofa Czerwińskiego, Zastępcy Burmistrza Drawska Pomorskiego Ireneusza Kabata, Kierownika Referatu Spraw Społecznych Moniki Chmieleckiej oraz dyrektorów placówek oświatowych: Małgorzaty Zawiły i Lucyny Jabłońskiej.Awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskali: Anna Czerwińska nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim, Tomasz Sawka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Drawsku Pomorskim, Małgorzata Kozłowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim, Beata Olejnik ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim oraz Judyta Wujków nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim.