Przy ul. Witkiewicza trwają prace związane z realizacją kolejnej inwestycji drogowej. W ramach zadania inwestycyjnego nastąpi przebudowa ulicy Witkiewicza.

Prace rozpoczęły się od przesunięcia oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem nowej sieci zasilającej, wymianą słupów i konserwacją.

Wkrótce rozpoczną się roboty budowlane związane budową ulicy.

Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, chodnik oraz sześciometrowa jezdnia pokryta masą bitumiczną.