Pan Tomasz Walkiewicz - koordynator projektu „Platynowe 10 minut” za pomocą platformy crowdfundingowej „Polak Potrafi” pozyskał finanse społecznościowe i przeznaczył je na przeprowadzenie projektu (między innymi na zakup odpowiednio wyposażonych toreb medycznych).
W dniu 19 października 2015 r. Pan Michał Walkiewicz wraz z grupą młodzieży licealnej i gimnazjalnej: Kają Kiedrowską, Paulą Gorzyńską, Patrykiem Skórką, Elizą Wiską i Zuzanną Mieszkowską przeprowadzili szkolenie z udzielania pomocy przedmedycznej dla trenerów i zawodników Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA”.
Uczestnicy szkolenia zostali podzieleni na małe grupy, aby w praktyce  nabyć lub udoskonalić umiejętności z resuscytacji krążeniowo oddechowej, ułożenia osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej oraz udzielenia pomocy podczas zakrztuszenia. Podsumowaniem spotkania było przekazanie dla klubu torby medycznej potrzebnej do udzielania pomocy przedmedycznej podczas treningów, wyjazdów, zawodów oraz do przeprowadzania szkoleń. Jej otrzymanie było możliwe dzięki zaangażowaniu rodziców osób, które wsparły finansowo ten szczytny projekt.
Zarząd klubu dziękuję wszystkim za aktywne uczestnictwo, a Panu Michałowi Walkiewiczowi oraz wolontariuszom za profesjonalne przeprowadzenie szkolenia. Szczególne podziękowania dla Pana Tomasza Walkiewicza za kreatywne pomysły i ich realizację.

Tekst i materiał filmowy: Mariusz Andruszko Foto: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]