W dniu 25 marca 2021 Burmistrz Drawska Pomorskiego uczestniczył w wideokonferencji samorządowców z Forum Gmin Związanych z Obecnością Wojsk Sojuszniczych. Spotkanie miało charakter roboczy i dotyczyło głównie bieżących problemów na jakie napotykają samorządy z tytułu stacjonowania na ich terenach wojska.

Dyskutowano na temat możliwości zatrzymania w budżecie gminy środków z tytułu wycinki drzew na terenach poligonowych, które w tej chwili w dużej mierze trafiają do budżetu państwa. Poruszono też problemy związane z infrastrukturą drogową oraz sposoby uzyskania dofinansowania do remontów dróg, a także zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa na terenie gmin. Omawiano również kwestie podatku od środków transportu w odniesieniu do pojazdów wojskowych oraz ewentualność partycypowania wojska w kosztach związanych ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach.Spotkanie zakończono propozycją przekształcenia Forum Gmin Związanych z Obecnością Wojsk Sojuszniczych w stowarzyszenie. Większość uczestników dzisiejszego spotkania wyraziła wstępnie swój akces co do takiej formy organizacji zgadzając się, że sformalizowanie obecnego sojuszu będzie miało dobry wpływ na jego funkcjonowanie i pozwoli na umocowanie jego działań.