W dniu 01 października 2015 r. miało miejsce spotkanie Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego z Burmistrzem Czaplinka Adamem Kośmidrem. Omawiano możliwości wspólnej realizacji remontu dróg na terenie miasta i gminy.
Na spotkaniu analizowano możliwości dofinansowania remontu dróg z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019″ oraz ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich”, poddziałanie „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury”.
Ustalono priorytety do realizacji w Gminie Czaplinek zgodnie z wnioskiem Burmistrza. Praca nad propozycjami prowadzona będzie zgodnie z procedurami obowiązującymi w obu samorządach.
W spotkaniu uczestniczył także Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego Stanisław Mikołajczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Kot oraz pracownicy administracji.

INFO [Powiat Drawski]

REKLAMA: