Na dzień 21 listopada przypada polskie święto Dzień Pracownika Socjalnego. W tym dniu świętują wszyscy pracownicy służb społecznych, a w szczególności pracownicy socjalni.

Z tej niecodziennej okazji w jednostkach Powiatu Drawskiego tj: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Dziennym Domu Ośrodku Rehabilitacyjno-Kulturalnym, Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Drawsku Pomorskim oraz Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, odbyło się spotkanie władz Powiatu Drawskiego z dyrektorami instytucji pomocy społecznej oraz pracownikami socjalnymi.

Na spotkanie przybyli mi.in: Starosta Drawski - Stanisław Cybula, Wicestarosta Mariusz Nagórski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Waldemar Włodarczyk, Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego - Urszula Ptak, Sekretarz Powiatu - Katarzyna Getka, Radna Rady Powiatu - Grażyna Buczek, Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych - Jolanta Banaszek.

Na ręce dyrektorów jednostek pomocy społecznej, przekazali wszystkim pracownikom służb pomocowych, serdeczne podziękowania, za szczególne zaangażowanie i niesienie ofiarnej pomocy potrzebującym. Życzyli, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla nich prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję z wykonywanej pracy.

Tekst: Jolanta Banaszek