W środę 28 października 2015 r. w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2014/2015. Wśród wyróżnionych osób, dwie to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim: Katarzyna Raulin z Technikum oraz Maciej Sadowski z Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego.
Stypendia wręczał Wicewojewoda Zachodniopomorski R. Mićko i Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty K. Rembowski.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Jak mówi Dyrektor szkoły, Lidia Borzymowska:
- Ta dwójka stypendystów jest potwierdzeniem, że w polskiej młodzieży tkwi ogromny potencjał. Największym kapitałem, w który możemy wyposażyć młodego człowieka jest wiedza i umiejętności, ponieważ w dużym stopniu decydują o przyszłym życiu.
Gratulujemy liderom szkoły i życzymy kolejnych sukcesów!

INFO [Powiat Drawski]

REKLAMA: