Mieszkańcy Drawska Pomorskiego są w trakcie realizacji ciekawego projektu fotograficzno - historycznego pod nazwą „STACJA KOŃCOWA”. Projekt jest realizowany z programu Działaj Lokalnie.

Ideą projektu jest przedstawienie (zaprezentowanie) sylwetki najstarszych mieszkańców naszego miasta i powiatu drawskiego, opowiadających o latach powojennych na Ziemiach Zachodnich.

Z tego tytułu wykonawcy projektu zwracają się do osób które mieszkały na tych ziemiach jeszcze przed wybuchem wojny i pozostały tu po jej zakończeniu (Polaków, Niemców), lub osób, które przybyły na te ziemie po wojnie i chciałyby opowiedzieć o tamtych czasach.
Może są też osoby które mogą dotrzeć i znają ludzi spełniające wyżej podany opis – prośba o bezpośredni kontakt pod nr telefonu 535 305 008.

Z Efektami końcowymi tej pracy będziemy mogli zobaczyć a nawet wysłuchać już 19 grudnia 2019 r w Magazynie Solnym (Drawskie Muzeum).

Tekst: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]