Dziś w Drawsku Pomorskim miało miejsce uroczyste i już oficjalne podpisanie umów ze stowarzyszeniami i klubami w ramach realizacji zadań publicznych w 2020 r. Spotkanie miało miejsce w Magazynie Solnym.

Umowy podpisali i dotację w kwotach otrzymali między innymi :
1. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska – dotacja w kwocie – 80.000,00  - zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych )
2. Stowarzyszenie Sportów Siłowych  „Rufian” – dotacja w kwocie – 18.000,00  - zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych )
3. Klub Piłkarski Drawsko Pomorskie ” – dotacja w kwocie – 35.000  - zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych )
4. Uczniowski Klub Sportowy UKS „SPORTOWIEC” – dotacja w kwocie – 6.500,00  - zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych )
5. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpijczyk – dotacja w kwocie – 45.000,00  -zł (słownie:czterdzieści pięć tysięcy złotych )
6. Stowarzyszenie ZDRun Extreme – dotacja w kwocie  – 17.000,00  - zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych )
7. Klub Sportów Walki Valiant Gold Team  – dotacja w kwocie – 32.000,00  - zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych )
8. Międzyszkolny Uczniowski Klub „OYAM –dotacja w kwocie – 32.000,00-zł (słownie:trzydzieści dwa tysiące złotych )
9. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział w Drawsku Pomorskim – dotacja w kwocie 8.000,- zł (słownie: osiem tysięcy złotych)

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]