"Dziś w naszej szkole wielkie święto, serce pierwszaka mocno drży”
„Idę do szkoły, a ze mną przyjaciele, śpiewam wesoło, bo przygód czeka wiele”

 

Rozpoczęcie nauki jest dla dziecka okresem stosunkowo trudnym. Z jednej strony podejmuje ono naukę w szkole i uczy się funkcjonować w dwóch nowych systemach – szkole i grupie rówieśniczej, z drugiej – nabywa wiele nowych kompetencji, rozwija swoją samodzielność, poznaje nowe normy społeczne, zawiera pierwsze przyjaźnie.
Jednak szkolna rzeczywistość to nie tylko dni przepełnione nauką, kartkówkami, sprawdzianami, czy odpytywaniem. To także wycieczki, akademie, apele i różne uroczystości. Jedna z nich miała miejsce w naszej szkole 20 października 2015 r. To najdostojniejszy i najbardziej radosny dzień w całym roku szkolnym.  
Ślubowanie i pasowanie na ucznia jest bardzo ważnym momentem w życiu młodego człowieka. W tym wyjątkowym dniu uroczystość ta przybiera szczególnego znaczenia.
Na ślubowanie do szkoły razem z dziećmi licznie przybyły ich rodziny. Wszyscy chcieli uczestniczyć w uroczystości i być świadkami doniosłego wydarzenia.
Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Dzielnie uczyli się wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
Cóż bardziej może cieszyć niż przyjęcie do braci uczniowskiej ponad 220 nowych uczniów?
Co prawda nie od razu zostaje się uczniem, ale po blisko dwóch miesiącach adaptacji w nowym środowisku i wdrażaniu do codziennych obowiązków, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali włączeni do grona pełnoprawnych uczniów.
Zdając swój pierwszy szkolny egzamin zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim. Ślubowanie wzbudziło wiele emocji. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszaki ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. "Pasuję Cię na ucznia," mówiła pani dyrektor Joanna Szewczyk, dotykając ołówkiem, niczym czarodziejską różdżką, ramion swoich podopiecznych.
Pierwszaki z uniesioną dłonią, zgodnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły którego treść odczytała Dyrektor Joanna Szewczyk.
 
"Ślubuję uroczyście!
Będę się starał być dobrym i uczciwym.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich rodziców i nauczycieli,
Będę uczył się tego co piękne.
Będę kochał swoją Ojczyznę.”
 
Podczas uroczystości dzieci wykazały się dużą znajomością zasad dobrego zachowania; w sposób wyśmienity zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie i wokalne. Występom towarzyszył serdeczny uśmiech, radość i dobra zabawa. Uczniowie klas starszych powitali pierwszoklasistów w szkolnej rodzinie i skierowali do nich ciepłe słowa otuchy. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali obdarowani słodkimi upominkami.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen na pierwszym szklonym świadectwie. Życzymy również, aby każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek, nauczycieli i pracowników szkoły.
Ten dzień na długo zostanie pierwszakom i wszystkim nam w pamięci.

Tekst: Irena Wilczyńska-Pękalska Foto: Julia Szymek