W czwartek 15 grudnia br. Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy Ośrodek Rehabilitacyjno- Kulturalny w Drawsku Pomorskim i Zespół Placówek Edukacyjno- Terapeutycznych w Bobrowie otrzymały schodołazy gąsienicowe, po dwa na każdą jednostkę. Podczas oficjalnego przekazywania obecni byli: Starosta Drawski Stanisław Kuczyński oraz Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz.

Schodołazy służą do transportu po schodach osób dorosłych i dzieci, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Schodołazy gąsiennicowe posiadają elementy mocujące, które pozwalają na zamontowanie na nich wózków inwalidzkich ręcznych. Są urządzeniami bezpiecznymi podczas użytkowania oraz prostymi w obsłudze.

Powiat Drawski na zakupiony sprzęt otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

INFO [Powiat Drawski]