Dnia 9 października 2019r. w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyła się konferencja z udziałem samorządowców z Powiatu Drawskiego dotycząca funkcjonowania i organizacji jednostki.

Szef Wydziału Poligonowego przedstawił prezentację o koncepcji rozwoju bazy szkoleniowej CSWL Drawsko na kolejne lata oraz inwestycje realizowane przez stronę amerykańską oraz planami utworzenia Centrum Szkolenia Bojowego.

Samorządowcy mieli okazje zapoznać się z głównymi obiektami szkoleniowymi i logistycznymi jednostki. Byli pod wrażeniem rozmiarów prowadzonych prac oraz planami rozwoju w przyszłym roku.

Tekst i zdjęcia: Agnieszka Pieślak