Kierownictwo drawskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych uczestniczyło 16 grudnia br. w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą w sprawie programu szkoleń i praktyk zawodowych dla szkół o profilu mechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych organizowanych w 2017 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim Lidia Borzymowska oraz Wicedyrektor Małgorzata Jasyk podczas spotkania uczestniczyły także w podsumowaniu finału Mistrzostw Szkół Techniki Samochodowej Województwa Zachodniopomorskiego oraz zapoznały się z zagadnieniami dotyczącymi przyszłorocznych mistrzostw. Spotkanie odbyło się na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

INFO [Powiat Drawski]