W dniu 6 listopada na uroczystej sesji Rady Powiatu Drawskiego Radni Powiatu Drawskiego oraz zaproszeni goście upamiętnili odrodzenie się Polski po 123 latach niewoli.

Słowa wstępu wygłosił Mariusza Nagórskiego - Wicestarosta Powiatu Drawskiego.

Jednym z punktów uroczystości było otwarcie wystawy historycznej pod nazwą „Początki Niepodległej” przygotowana przez Romualda Kurzątkowskiego – Radnego Rady Powiatu Drawskiego. (Wystawę można zwiedzać do końca miesiąca – więcej informacji TUTAJ - "POCZĄTEK NIEPODLEGŁEJ"

Były również występy artystyczne uczniów ze szkół i placówek podlegających pod Powiat Drawski oraz wzbudzający duży entuzjazm zgromadzonych gości, występ zespołu DIABAZ.

Tekst: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI] Zdjęcia: [Powiat Drawski]