Spotkanie organizacyjne do ćwiczenia RESOLUTE CASTLE 21 w którym  Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko płk. Marka GMURSKIEGO spotkał się z  MAJ COOK i KPT HUANG 4th ENBN i ustalono ogólny plan działania podczas ćwiczenia inżynieryjnego, które rozpocznie się z początkiem sierpnia na poligonie drawskim.

W czasie ćwiczenia wojska inżynieryjne armii Stanów Zjednoczonych zajmą się rozbudową dróg oraz rozbudową infrastruktury poligonowej.

Wojska amerykańskie będą realizować zadania wspólnie z pododdziałami z 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina oraz 2 Batalion Saperów ze Stargardu.