Prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - etap II” osiągnęły już półmetek.

W ramach tego zadania trwa przebudowa istniejących nawierzchni jezdni i chodników w ul. Mickiewicza (odcinek, który pokryty był płytami betonowymi).
Wybudowana zostanie również nawierzchnia jezdni przed blokiem 10A, a także utworzone zostaną miejsca postojowe.
W ramach zadania ułożono już kanalizację deszczową i przebudowano oświetlenie drogowe. Wykonawca przygotował także część terenu do ułożenia ciągów pieszych i jezdnych. Przebudowywane jest również skrzyżowanie nowej jezdni ul. Mickiewicza z dotychczas istniejącym asfaltowym fragmentem tej ulicy.

Zgodnie z umową wykonawca powinien zakończyć prace do końca maja.

Gmina Drawsko Pomorskie uzyskała na realizację tej dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.