W piątek 11 września 2015 roku, na płycie portu lotniczego Szczecin-Goleniów odbyła się ceremonia powitania żołnierzy IX Zmiany PKW EUFOR/MTT w Bośni  i Hercegowinie.
Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Dowódcy brygady – wz. pułkownikowi Sławomirowi Kocanowskiemu, a następnie przywitaniem przez dowódcę złocienieckiej jednostki przybyłych gości na czele z przedstawicielem Dowództwa Operacyjnego RSZ – pułkownikiem Tomaszem Ciężkim, oraz przedstawicielami złocienieckiego samorządu lokalnego i rodzinami żołnierzy.
„Po raz kolejny udowodniliście, że powierzenie 2 Brygadzie Zmechanizowanej ze Złocieńca odpowiedzialności za sformowanie kontyngentu, to z jednej strony gwarant sprawnego i fachowego działania na wszelkich szczeblach dowodzenia, jak również dbałości o wizerunek Wojska Polskiego w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Wasza skuteczność w dążeniu do osiągnięcia zakładanych celów buduje, ale również motywuje i zobowiązuje kolejne grupy żołnierzy, którzy w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych będą starać się z żołnierską godnością i honorem reprezentować nasze Siły Zbrojne.” zaznaczył podczas przemówienia pułkownik Sławomir Kocanowski.
Po odczytaniu Rozkazu w sprawie powrotu żołnierzy z rejonu misji, przedstawiciel Dowództwa Generalnego RSZ w osobie Dowódcy złocienieckiej brygady oraz pułkownik Tomasz Ciężki, reprezentujący Dowództwo Operacyjne, podpisali protokół przekazania podległości stanu osobowego kontyngentu.
Odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów i pamiątkowe zdjęcie (jeśli będzie), zakończyły uroczystą zbiórkę z okazji powitania żołnierzy IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego EUFOR/MTT.
Dwudziestu dwóch żołnierzy na czele z dowódcą kontyngentu – podpułkownikiem Zygmuntem Głogowskim powróciło do kraju i rodzin po półrocznej rozłące. Obecnie na teatrze działań zadania realizuje X zmiana wystawiona przez 7BOW ze Słupska.

Tekst: kpt. Sebastian Stawiński Zdjęcia: Grzegorz Romanowski

REKLAMA: