Starosta Drawski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu drawskiego do wzięcia udziału w powiatowym konkursie fotograficznym pn. „Najpiękniejsze zakątki Powiatu Drawskiego”.

Celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców Powiatu Drawskiego fotografii jako środka wyrazu artystycznego, służącego do rejestrowania historycznej przeszłości, architektury współczesnej, ukazywania niepowtarzalnych walorów przyrodniczych regionu oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia ustalone przez Starostę:
I miejsce – nagroda o wartości 1500,00 złotych;
II miejsce - nagroda o wartości 800,00 złotych;
III miejsce - nagroda o wartości 500,00 złotych;
5 wyróżnień – nagroda o wartości 100,00 złotych każde.

W załączeniu:
regulamin;
karta zgłoszenia;
zgoda na przetwarzanie danych.

Tekst: Alina Kasprzycka