18 maja 2019 roku na rynku przy Urzędzie Miejskim w Czaplinku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

W uroczystości udział wzięli m. in: Z-ca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Marek Popławski, Komendant Powiatowy PSP w Białogardzie st. bryg. Jacek Szpuntowicz, Starosta Drawski Stanisław Cybula, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego Waldemar Włodarczyk, radni Rady Powiatu Drawskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Policji, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, Lasów Państwowych, Komendanci Wojskowej Straży Pożarnej w Olesznie oraz w Budowie, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP – dh Adam Czernikiewicz, Komendanci Miejsko Gminni OSP, Prezesi i Naczelnicy OSP z terenu powiatu drawskiego oraz poczty sztandarowe jednostek OSP, Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Krzysztof Mazur, strażacy zza zachodniej granicy OSP Grapzow. Na uroczystości gościliśmy także byłego Z-cę Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i wieloletniego Komendanta Powiatowego Drawskiej Komendy bryg. w stanie spoczynku Pan Zbigniewa Kwiatkowskiego, byłego Komendanta Rejonowego i Powiatowego PSP w Drawsku Pom.- mł. bryg. w stanie spoczynku Zbigniewa Marka oraz byłego Z-cę Komendanta Powiatowego st. kpt. w stanie spoczynku Marka Załuskowskiego. Na uroczystość przybyło również liczne grono emerytów pożarnictwa na czele z Prezesem Koła Emerytów I Rencistów – asp. sztab. w stanie spoczynku - Gustawem Chruścikiem.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się od Mszy Świętej w intencji strażaków i ich rodzin w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaplinku celebrowanej przez ks. Tomasza Żmich oraz Kapelana Powiatowego Strażaków OSP ks. Krzysztofa Mazur.

Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pododdziałów na czaplinecki rynek, gdzie odbył się uroczysty apel.

Podczas powitania przybyłych gości komendant powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki podsumował działania straży pożarnej w minionym okresie i podziękował wszystkim strażakom zarówno PSP i OSP za zaangażowanie i ofiarną służbę, a władzom samorządowym i pozostałym instytucjom lokalnym złożył podziękowania za dobrą współpracę, zrozumienie i wsparcie finansowe. Następnie nastąpiło odczytanie okolicznościowych listów Pana Prezydenta RP oraz Komendanta Głównego PSP, przesłanych z okazji Dnia Strażaka.

Kolejnym punktem uroczystości było nadanie odznaczeń i medali oraz wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe.

ODZNACZENIA I MEDALE:

  • Paweł Dymecki, Paweł Szmurło, Jarosław Nowicki – SREBRNA ODZNAKA „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ”
  • dh Kamil Sepiotek, dh Mariusz Romanów, dh Jarosław Kraska – SREBRNY MEDAL ,, ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”
  • dh Marek Gąsiorowski, dh Damian Bartosik – ODZNAKA ,,WZOROWY STRAŻAK”
  • dh Marian Mazanik – ZŁOTY ZACHODNIOPOMORSKI KRZYŻ ŚWIĘTEGO FLORIANA
  • dh Józef Krauz, dh, Andrzej Nowak, dh Ryszard Paruch, dh Stanisław Słomiński, dh Roman Siekiera, dh Czesław Piłatowski, dh Antoni Turko, dh Hubert Sutkiewicz - SREBRNY ZACHODNIOPOMORSKI KRZYŻ ŚWIĘTEGO FLORIANA

AWANSE:

  • na stopień młodszego ogniomistrza - otrzymał starszy sekcyjny Rafał Gorczyca
  • na stopień starszego sekcyjnego - otrzymał sekcyjny Krystian Kurzątkowski
  • na stopień sekcyjnego – otrzymał starszy strażak Artur Samal
  • na stopień starszego strażaka – otrzymali: strażak Artur Goźliński, strażak Wojciech Mazurek, strażak Tomasz Szulc, strażak Tomasz Walkiewicz

NAGRODY:

Paweł Dymecki, Andrzej Podolak – Nagroda Pieniężna Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

WYRÓŻNIENIA STAROSTY DRAWSKIEGO PANA STANISŁAWA CYBULI dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu drawskiego:

dh Jacek Żurek, dh Piotr Kosmala; dh Piotr Mokrzycki; dh Mariusz Łukomski, dh Mariusz Romanów; dh Krzysztof Ciemiecki; dh Tomasz Biernat; dh Dariusz Krupa; dh Jarosław Kraska; dh Ernest Hałuszczyk; dh Jacek Kalinowski; dh Tomasz Suchoński; dh Marcin Preś; dh Andrzej Samoćko; dh Grzegorz Łaszniewski, dh Piotr Tuziak; dh Henryk Tillack, dh Paweł Kupczak; dh Andrzej Buszta; dh Damian Cebula; dh Józef Pojasek; dh Arkadiusz Krasoń.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Marek Popławski w swoim wystąpieniu podziękował strażakom za miniony rok, złożył życzenia i przekazał bieżące informacje dotyczące zamierzeń na najbliższe miesiące.

Kolejnym miłym akcentem uroczystości było przekazanie na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim Lancy gaśniczej ,,TARAN” przez stowarzyszenie „Żarek”.

Po przemówieniach i podziękowaniach zaproszonych gości wszyscy uczestnicy uroczystego apelu udali się na strażacki piknik.

Tekst i zdjęcia: [KP PSP Drawsko Pomorskie]