Z radością informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.

Projekt złożony przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim dla drawskiej biblioteki pt. „Biblioteka – tu można więcej!” uzyskał dofinansowanie w wysokości 33600 zł.

Strategiczne cele tego programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Drawski projekt obejmuje działania wykraczające poza tradycyjne funkcje biblioteki, gdyż zorganizowany będzie m.in.: Festiwal Teatrów Ulicznych, w nim widowisko na Noc Świętojańską, warsztaty dziennikarskie, komiksu, kodowania dla dzieci, literackie, reportażu społecznego, spotkania z pisarzami. Będzie też druga edycja happeningu „Przystanek: Biblioteka!”

Projekt adresowany jest do wszystkich grup wiekowych mieszkańców.
Działania zaplanowano od marca do października 2019r.

Dodatkowe środki na realizację projektu z dochodów własnych w wysokości 15 000zł przeznaczy Ośrodek Kultury oraz gmina Drawsko Pomorskie 5 000 zł.

Instytucja zarządzającą programu jest Instytut Książki w Krakowie.

Tekst : Jolanta Pluto - Prądzyńska Zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI - Archiwum]