Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, dystrybucja żywności realizowana przez Caritas przy Parafii pod wezwaniem Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim – pomoc żywnościowa, wydawana będzie przy ul. Warmińskiej 2 (Szkolne Schronisko Młodzieżowe)

Od dnia 19.02.2020r. w każdą środę od 16,00 do 18,00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 10,00 do 13,00.

Warunkiem skorzystania z pomocy rzeczowej jest posiadanie skierowania wydanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.

Z Programu mogą korzystać osoby, których dochód nie przekracza kwoty 1402,00 zł i rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1056,00 zł.