Na obiektach Centrum szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbywa się zgrywanie pododdziałów oraz realizacja zadań przy użyciu ostrej amunicji to główne zadania szkoleniowe polskich i węgierskich żołnierzy przygotowujących się do III Zmiany PKW Liban.

"... Proces szkolenia został podzielony na kilka etapów, m.in.: przygotowawczy, zgrywający i końcowy, który będzie trwał do momentu przerzutu głównych sił kontyngentu do miejsca stacjonowania. W czasie pierwszego etapu każdy żołnierz przechodził badania lekarskie, które kończyły się uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wyjazdu na teren misji, następnie zakwalifikowanych żołnierzy kierowano na kursy i szkolenia specjalistyczne przygotowujące ich do konkretnego stanowiska w ramach kontyngentu. W części zgrywającej każdy z uczestników musiał zaliczyć zajęcia z zakresu łączności, międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, ewakuacji medycznej, OPBMR (obrony przed bronią masowego rażenia), szkolenia ogniowego i C-IED (przeciwdziałania improwizowanych ładunków wybuchowych). Ostatni etap szkolenia to oczywiście certyfikacja po której odbędzie się przerzut sił głównych kontyngentu..." - powiedział por. Bartłomiej Kulesza - Oficer Prasowy 12 Szczecińskiej Dywizji.Żołnierze wspierani przez opancerzone Kołowe Transportery ROSOMAK odpierali nacierające siły wroga oraz kontratakowali. Prowadzili również ochronę konwojów. To wszystko przy użyciu bojowej amunicji.

Jak zauważyliśmy żołnierze swoje zadania realizują bardzo profesjonalnie i pomimo różnorodności języków brak było jakichkolwiek nieporozumień.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]
! Czekamy na Wasze informacje
magazyndrawski.pl - to portal z informacjami o Drawsku Pomorskim i regionie, dodaj nas do ulubionych w przeglądarce i bądź na bieżąco.
Masz ciekawy temat? Widzisz wypadek, pożar lub inne zdarzenie? - pisz na magazyndrawski@gmail.com lub daj nam znać na facebookowym profilu Magazyn Drawski.