W piątek 8 sierpnia 2014 roku w Kancelarii Notarialnej w Złocieńcu nastąpiło uroczyste podpisanie aktu notarialnego dotyczącego nabycia majątku, przejęcia pracowników i faktycznego rozpoczęcia działalności Spółki do świadczenia przewozów zbiorowych pn.: „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o Złocieniec.
 
Świadkami wydarzenia byli m.in.: Starosta Drawski Stanisław Cybula i Wicestarosta Andrzej Brzemiński.

Założycielami placówki są: Powiat Drawski oraz Gminy: Kalisz Pomorski, Wierzchowo i Złocieniec.

Podpisania aktu notarialnego w obecności Notariusza Witolda Ołowskiego i uczestników spotkania dokonali: Prezesi  PKS  Szczecinek i Złocieniec: Halina Mozolewska i  Mirosław Stołowski.

W tym ważnym wydarzeniu udział wzięli wiceburmistrzowie: Tomasz Kołtun z Kalisza Pomorskiego, Piotr Antończak ze Złocieńca, Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Jacek Kozłowski, przedstawiciel Banku PKO BP Koszalin i Radca Prawny ze Szczecinka.

INFO [Powiat]