Tuż przed dniem Wszystkich Świętych wiele osób przypomina sobie o konieczności posprzątania mogił swoich bliskich. Niestety, nie na każdym nagrobku pojawi się znicz. Dlatego członkowie szkolnego koła regionalno - historycznego z panią Agnieszką Łukasiewicz - Makara udali się na drawski cmentarz komunalny i wojskowy.
Odwiedziliśmy groby zasłużonych dla Drawska mieszkańców - Leopolda Kuczerawego - nauczyciela, dyrektora szkoły, Naczelnika Miasta oraz Eugeniusza Poniatowskiego - wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 i Kawalera Orderu Uśmiechu, a także mogiły żołnierzy poległych w walkach o nasze miasto. Uczniowie zapalili znicze i pochylili głowy w zadumie. Zostali zapoznani z sylwetkami tych, których już nie ma wśród nas, ale o których nie możemy zapomnieć.
To była żywa lekcja historii i patriotyzmu.

Tekst i foto: Agnieszka Łukasiewicz-Makara