To drugi taki ośrodek jaki został otwarty na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.
Pierwszy taki oddział powstał w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie. Tym samym szpital w Drawsku Pomorskim wpisuje się w program KOS-Zawał, Kompleksowa Opieka nad Pacjentem po Zawale Serca.

Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał) został wprowadzony w październiku 2017 r. w celu poprawy jakości leczenia i zmniejszenie śmiertelności pacjentów po zawale serca. Przygotowały go: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Polskim Towarzystwem Kardiologii.

Przed otwarciem w sali narad Powiatu Drawskiego odbyła się konferencja z udziałem dostojnych gości i władz z całego województwa zainteresowanych tą problematyką.

Podczas otwarcia oddziału można było zwiedzić sale rehabilitacyjne oraz zasięgnąć porad u specjalistów.
Również nieodpłatnie były badania pomiaru poziomu cukru we krwi, EKG, pomiar ciśnienia Tętniczego krwi.

Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej powstał w pomieszczeniach które zajmowały Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]