Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych płk Marek GMURSKI w dniu 31.01.2020r. na Sali Tradycji pożegnał odchodzących do rezerwy ppłk Dariusza PUZYREWSKIEGO oraz st.chor.szt. Arkadiusza MILEWSKIEGO.

Mjr Tomasz ANDRZEJCZAK odczytał przebieg służby obydwu żołnierzy a płk GMURSKI żegnając obydwu żołnierzy nie krył słów wzruszenia, mówiąc jak wielką stratą jest odejście takich żołnierzy dla Komendy Poligonu.

Żegnany ppłk PUZYREWSKI podziękował wszystkim zebranym za dotychczasową współpracę:
- "Dziękuję Wam wszystkim zgromadzonym za owocną współpracę, która sprawiała mi mnóstwo satysfakcji. Życzę Wam również jak najlepszych wyników w służbie, jak i życiu prywatnym.”

Całość uroczystości zakończyła się wspólnym zdjęciem oraz wpisaniem do Księgi Pamiątkowej CSWL Drawsko.

Tekst i zdjęcia: st.chor.szt Marcin Czerwiński