W dniu dzisiejszym przy budynku Urzędu Miasta w Drawsku Pomorskim oraz przy Centrum Kultury (Kino Drawa) zostały zamontowane nowe stojaki na rowery.

Od momentu powstania nowego Centrum Kultury wielu czytelników zwracało nam i dyrekcji Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim o potrzebie zamontowania właśnie takich stojaków rowerowych.

Montaż stojaków rowerowych został zrealizowany w ramach programu wolontariatu Banku Pekao S.A. z programu Jesteśmy blisko - to inicjatywa Banku Pekao S.A.
Wolontariat pracowników Banku Pekao to autentyczna chęć pomocy, zaangażowania i podarowania potrzebującym czasu i energii.

W ramach obchodzonego w tym roku 90-lecia Banku Pekao S.A. przyznano 90 grantów na realizację autorskich projektów wolontariackich. Tylko 4 projekty są realizowana w województwie ZACHODNIOPOMORSKIM z czego 1 właśnie w Drawsku Pomorskim.Program Jesteśmy blisko umożliwia nam realizację dowolnego, samodzielnie stworzonego projektu w swoim miejscu zamieszkania.

Przy okazji tego wydarzenia pracownicy rozdawali opaski odblaskowe dla mieszkańców, pokazując jak ważna jest widoczność na chodnikach i drogach szczególnie w okresie jesienno-zimowym.


*   *   *


Program Wolontariatu działa w Banku Pekao od 2018 roku i wpisuje się w realizowaną przez Bank Pekao S.A. strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która zakłada kompleksowe i długofalowe działania realizowane na rzecz społeczeństwa, rynku i środowiska. Jak wiele jest potrzeb i instytucji czekających na różnorodną pomoc, tak wiele jest sposobów i możliwości jej niesienia. Pomoc można świadczyć bezpośrednio lub wykorzystując posiadane umiejętności, pasje, wiedzę merytoryczną i doświadczenie zdobyte w pracy zawodowej.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]