Miło nam poinformować, iż Powiat Drawski otrzymał dotację celową z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” na zakup książek do bibliotek szkolnych.
Wysokość dotacji to 36 tys. zł, w tym: 12 tys. zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku, 12 tys. zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. w Kaliszu Pomorskim oraz 12 tys. zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Wł. Andersa w Złocieńcu.
Priorytet 3 ww. Programu to „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”. Głównym celem powyższego Priorytetu jest uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
Powiat zapewnia własny wkład finansowy do projektu w wysokości 9 tys. zł.

INFO [Powiat Drawski] Zdjęcie: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]