Informujemy, że od 1 października br. Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim uruchamia kolejną świetlice dla dzieci, młodzieży i dorosłych, która będzie funkcjonowała w nowej siedzibie tj. w pomieszczeniu po dawnej sali kawiarni w budynku przy ul. Piłsudskiego 12 w Drawsku (pierwsze piętro). Otwarcie świetlicy stało się możliwe, ponieważ w obiekcie zwolniono część pomieszczeń dotychczas wykorzystywanych jako magazyny sprzętu lub pracownie artystyczne.
W pomieszczeniu świetlicowym wykonano prace remontowe oraz zamontowano niezbędne wyposażenie świetlicowe, a w holu przed świetlicą wkrótce zainstalowany będzie stół do tenisa stołowego Dzieci będą tu mogły uczestniczyć w zajęciach artystycznych,, plastycznych oraz teatralnych pod opieką instruktorów. Dzieciom zapewniona będzie także pomoc w nauce i odrabianiu lekcji oraz możliwość korzystania z komputera i Internetu.
Instruktorzy ośrodka zorganizują również zabawy integracyjne, warsztaty rękodzielnicze oraz wycieczki krajoznawcze. Dodatkowo dzięki współpracy nawiązanej z Samorządem Mieszkańców nr 1 świetlica będzie doposażona w gry stolikowe i materiały plastyczne. Zajęcia na świetlicy będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 20.00.
Na zewnątrz, na trawniku obok ulubionego przez dzieci „trzepaka", wiosną zainstalowany będzie mały plac zabaw, w tym część z gumową, bezpieczną dla dzieci nawierzchnią.
Wyposażenie świetlicy jest na razie bardzo skromne, dlatego mile widziana jest każda pomoc. Jeżeli macie Państwo w domu gry planszowe, puzzle, pluszaki lub inne zabawki w dobrym stanie, a Wasze dzieci już wyrosły z takich zabaw- to prosimy przynieść je do świetlicy. Ucieszymy się z każdego takiego prezentu.
Zapraszamy również babcie i dziadków, którzy maja już „odchowane" własne wnuki i którzy mając dużo wolnego czasu chcieliby czuć się jeszcze komuś potrzebni. Nam bardzo się przydadzą w organizacji zajęć świetlicowych i pomocy dzieciom w nauce.
Dorosłych mieszkańców śródmieścia także zapraszamy do skorzystania z oferty, jaką dla nich przygotuje świetlica. Więcej szczegółów już wkrótce.
Gdy chcesz się nauczyć gry na gitarze, masz zacięcie kabaretowe, porywa cię taniec, odkrywasz w sobie zdolności aktorskie - to niekoniecznie musisz dojeżdżać do Centrum Kultury – możesz przyjść do nowej świetlicy. To dobrze, że z jej oferty można skorzystać nieopodal własnego miejsca zamieszkania.
Zajęcia w świetlicy prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00.

Plan dnia
14:00 - 14:30 – część integracyjna oraz ustalanie i podział zadań,
14:30 - 16:15 – pomoc w nauce, zabawy wg zainteresowań dzieci,
16:15 - 16:30 – wspólny posiłek,
16:30 - 20:00 – zajęcia tematyczne, wspólne zabawy itp.

Zadaniem świetlicy jest:

 •     Zapobieganie nudzie, tworzenie miejsca, w którym młodzi ludzie mogliby czuć się bezpiecznie respektując ważne normy,
 •     Dostarczanie dzieciom i młodzieży wiedzy np. edukacja z zakresu profilaktyki, trening umiejętności społecznych,
 •     Poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
 •     Opieka pedagogiczna,
 •     Pomoc w nauce,
 •     Organizowanie zajęć o charakterze kulturalno – oświatowym,
 •     Organizowanie zabaw, rozrywek, konkursów, wycieczek i wiele innych atrakcji, które pozwalają na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży uczęszczających do naszej świetlicy,
 •     Udział w kampaniach profilaktycznych tj „Zachowaj Trzeźwy Umysł".

Planowane efekty:

 •     zawieranie przyjaźni, tworzenie grup wsparcia,
 •     nabycie podstawowych umiejętności zachowań interpersonalnych,
 •     nabycie kultury osobistej (np. zachowanie się przy stole),
 •     zwiększenie obszaru samodzielności (np. przygotowanie posiłków, sprzątanie sali po zajęciach, dysponowanie pieniędzmi na posiłki – planowanie itp.),
 •     zwiększenie poczucia odpowiedzialności za innych,
 •     zmniejszenie liczby destruktywnych form rozwiązywania sytuacji trudnych takich jak: zachowania agresywne, ucieczki z domu, stosowania używek,
 •     zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osobistego,
 •     zwiększenie poczucia własnej wartości,
 •     poprawa sytuacji szkolnej.

INFO [Ośrodek Kultury Drawsko Pomorskie]

REKLAMA: