W pierwszym tygodniu ferii zimowych w dniach od 19.01.2015r. do 23.01.2014r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim odbywały się zajęcia dla dzieci 5-cio i 6-cio letnich oraz z klas I-III.
W trakcie dwugodzinnych zajęć zajęć dzieci doskonaliły analizę, syntezę słuchową i wzrokową, grafomotorykę, poprawne mówienie.
Podczas codziennych spotkań stwarzaliśmy dzieciom możliwość rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania bez względu na wiek i umiejętności.
Zajęcia logopedyczne miały na celu stymulację językową, podnoszenie poziomu języka.
Ćwiczenia te były atrakcyjne dla dzieci, ponieważ użyto do ich przeprowadzania gier na komputerze.
Podczas zabaw i zajęć wyrabiano poprawne nawyki związane z postawą, układaniem dłoni, nadgarstka oraz organizację tzw. ruchów pisania.
Dzieci wykonywały laurki i kalendarze na Dzień Babci i Dzień Dziadka.
Zajęcia prowadzone  w oparciu o gry słowno - wyrazowe i specjalistyczne pomoce dydaktyczne w sali terapeutycznej (suchy basen, tor przeszkód, zabawy z piłkami, kolorowa chusta – pedagogika zabawy „KLANZA”)

 

Tekst Justyna Felińska [Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Drawsko Pom.]