Szesnastego stycznia 2015 roku doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim przeprowadzili zajęcia zawodoznawcze w ramach programu „Moja kariera - moja przyszłość”. Patronat honorowy objął Starosta Drawski Stanisław Kuczyński.

Doradcy w ramach wspólnie realizowanego programu przeprowadzili zajęcia z uczniami III klasy Gimnazjum nr 2 im. Generała Władysława Sikorskiego w Złocieńcu, których celem było:

 • zapoznanie z ofertą  szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu drawskiego
 • wzbudzenie refleksji nad zewnętrznymi i wewnętrznymi uwarunkowaniami realizacji projektów kariery
 • odkrycie i uświadomienie posiadanych talentów, zdolności i ich znaczenia
  w dokonywanych wyborach
 • uświadomienie potrzeby znaczenia tworzenia własnych planów, osiągania sukcesów życiowych
 • propagowanie świadomego, indywidualnego wyboru szkoły, ścieżki kariery zawodowej, rozwoju zawodowego
 • zapoznanie z dynamiką zmian zachodzących na rynku pracy
 • wymaganiami wobec kandydatów - umiejętności kwalifikacje
 • wskazanie źródeł informacji o kształceniu, zawodach
 • uświadomienie młodemu człowiekowi sensu podejmowania odpowiedzialnych decyzji zawodowych (szkoła, praca), które odpowiednio motywowane i wspierane mogą stać się jego dojrzałym sukcesem.

Zajęcia prowadziła Wioletta Kubik - doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Marta Augustyniak, doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim.

Były to pierwsze zajęcia informacyjno - edukacyjne z cyklu „Moja kariera - moja przyszłość” skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, którymi objęci będą wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych z powiatu drawskiego dla ułatwienia decyzji o wyborze szkoły i zawodu.

INFO [powiatdrawski.pl]