Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że od dnia 15 maja 2014r wejdzie w życie ustawa przywracająca prawo do świadczeń dla osób, które z dniem 30 czerwca 2013r. z mocy prawa utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i od dnia 01 lipca 2013r nie pobierały świadczeń w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Obecnie będzie to zasiłek dla opiekuna.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w placówce osrodka:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Starogrodzka 9

78-500 Drawsko Pomorskie

tel./fax - 094-363-44-21, 094-363-44-22

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku

w godz. 7,00 - 15,00

Zainteresowani przyjmowani są przez pracowników socjalnych, codziennie w godz. 7,00 - 11,00