W listopadzie 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku wdrożono pakiet usług i aplikacji OFFICE 365. To doskonałe narzędzie ma za zadanie wspomóc nauczyciel i uczniów w codziennej pracy.

Początkowo zaplanowano, żeby wykorzystać niektóre z aplikacji do wzajemnego komunikowania się, jak również do organizowania pracy.

Wszyscy pracownicy i uczniowie mają założone konta oraz skrzynki pocztowe według schematu: Imie.Nazwisko@zspczaplinek.edu.pl

Każdy ma dostęp do aplikacji na portalu office.com oraz istnieje możliwość instalowania niektórych z nich (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Teams) na telefonach.
Na komputerach można zainstalować OneDrive, OneNote.

Dzięki nawiązanej współpracy szkoły z firmą TOSHIBA było możliwe wdrożenie tego pakietu.

Tym samym zdecydowanie szybciej wypracowano zasady, dzięki którym możliwe jest obecnie prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Odbyły się już zdalne lekcje, spotkania w ramach zespołów przedmiotowych oraz rada pedagogiczna.

Tekst: Małgorzata Głodek