W dniach 17 - 21 lutego 2020 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbyło się krótkotrwałe szkolenie żołnierzy rezerwy.

W ciągu pięciu dni rezerwiści odbyli cykl szkoleń z zakresu strzelania z broni strzeleckiej, obrony przed bronią masowego rażenia, ochrony informacji niejawnych, pierwszej pomocy, ppoż itp.

W trakcie pobytu w jednostce żołnierze odwiedzili również Salę Tradycji gdzie zapoznani zostali z historią oraz tradycjami CSWL Drawsko.

Podkreślić należy duże zaangażowanie oraz profesjonalizm kadry i pracowników CSWL Drawsko zabezpieczających szkolenie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe zdjęcia, a za udział w szkoleniu żołnierzom podziękował Zastępca Komendanta CSWL Drawsko ppłk Andrzej Niegmański.

Tekst i zdjęcia: T. Pabian