W dniu 21 czerwca 2021 roku w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko odbył się konkurs na „Najlepszego kierowcę CSWL Drawsko”

Żołnierze i pracownicy RON będący etatowo kierowcami rywalizowali podczas konkursu w dwóch etapach.

Część teoretycznej która polegała na rozwiązaniu testów z prawa o ruchu drogowym, udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, budowy pojazdu Star 266 oraz praktycznej na specjalnie przygotowanym torze.

Trójka najlepszych kierowców będzie reprezentować Centrum na szczeblu Wojsk Lądowych w Poznaniu.