Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim informuje, że osoby zainteresowane wsparciem w postaci gorącego posiłku, którym dochód – w przypadku osób samotnych – nie przekracza kwoty 813,00 zł. netto, a w przypadku osób w rodzinie – nie przekracza kwoty 684,00 zł. netto na osobę, proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi w siedzibie Ośrodka w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9, tel. 94 36 344 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 11ºº.

Tomasz Romański Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społęcznej w Drawsku Pomorskim