Dni wolnych podczas których uczniowie nie mają zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2019/20 to prawie 178 dni i jest to tylko o 10 dni mniej (188) niż dni w których uczeń jest zobowiązany do nauki w szkole.

Jedną z największych przerw jest dwutygodniowa przerwa w okresie zimowym - ferie zimowe.

Termin ferii zimowych ustalane są dla każdego województwa oddzielnie.

Poniżej znajdziecie harmonogram tegorocznych ferii zimowych:

13 stycznia - 26 stycznia
lubelskie
łódzkie
podkarpackie
pomorskie
śląskie

20 stycznia - 2 lutego
podlaskie
warmińsko-mazurskie

27 stycznia - 9 lutego
kujawsko-pomorskie
lubuskie
małopolskie
świętokrzyskie
wielkopolskie

10 lutego - 23 lutego
dolnośląskie
mazowieckie
opolskie
zachodniopomorskie

Tekst i zdjęcia: Tomasz Jasyk [MAGAZYN DRAWSKI]