W dniu 25. czerwca br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim Marszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek i Stanisław Wziątek oraz Pani Natalia Wegner Prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego podpisali umowy na dofinansowanie w ramach programów ,,Granty dla sołectw” i ,,Społecznik”. Stroną społeczną w umowach byli burmistrzowie, skarbnicy oraz laureaci programu - sołtysi i przedstawiciele organizacji.

W ramach programu ,,Granty dla sołectw” dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł otrzymały sołectwa: Broczyno, Machliny, Żelisławie, Linowno, Korytnica, Pomierzyn i Stara Studnica.

W ramach programu ,,Społecznik” na 101 przyznanych grantów, 25 stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych z powiatu drawskiego otrzymało dofinansowanie w kwocie 4 tys. złotych.

INFO: [Powiat Drawski] Tekst: Jan Kubabski